Przejdź do głównej zawartości

Ogólne informacje o API


Ogólne informacje o API

Czym jest API?

API to skrót od Application Programming Interface i jest to program, który umożliwia jednemu oprogramowaniu interakcję z innym. API jest pośrednikiem, który odbiera żądania i mówi systemowi, co użytkownik chce zrobić, a następnie zwraca odpowiedź użytkownikowi. API są szeroko stosowane w dostarczaniu usług danych w różnych dziedzinach i kontekstach.

Jak jest wykorzystywane API w Tealstreet?

API w handlu umożliwia interakcję z systemem handlowym. Konkretnie umożliwia ono bezpośrednie połączenie z ulubioną giełdą. Podłączenie API do Tealstreet umożliwia wyświetlanie stanu portfela, składanie zleceń i zarządzanie pozycjami.

Jak podłączyć moje API do Tealstreet?

Podłączenie API do Tealstreet jest tym samym procesem dla każdej oferowanej giełdy.

  • Kliknij przycisk oznaczony jako 'Klucze API' i przejdź do przycisku oznaczonego jako 'Nowy klucz API'.
Dodawanie API
  • Wybierz giełdę, do której chcesz się podłączyć, z menu rozwijanego.
Menu rozwijane
  • Wygeneruj klucz API na wybranej giełdzie i wklej go do terminala Tealstreet, aby się z nią połączyć.

Dla samouczków dotyczących uzyskiwania kluczy API dla poszczególnych giełd, przejdź do następujących linków:

  • Po utworzeniu klucza API musisz dodać określone adresy IP na białą listę. Przejdź do okna Tealstreet, w którym ustawiasz klucze API, i skopiuj białą listę IP i wklej ją na stronie giełdy.
notatka

Możesz dodać na białą listę wiele adresów IP.

Nie musisz ręcznie wprowadzać adresów IP na niektórych giełdach (Bybit, OKX), gdzie Tealstreet jest oficjalnie obsługiwaną aplikacją zewnętrzną. Te giełdy mają zamiast tego opcję wyboru.

  • Możesz nadać swojemu API nazwę.
wskazówka

Wybierz dowolną nazwę która Ci się podoba! Jest to przydatne dla handlowców, którzy korzystają z wielu kont i chcą je śledzić.

Nazwa
  • Po wybraniu nazwy dla klucza API należy ustawić Hasło szyfrujące API. Więcej informacji na temat tej funkcji bezpieczeństwa znajdziesz w sekcj Szyfrowanie API.
Dodawanie API
  • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji i wklejeniu klucza i hasła z witryny giełdy możesz kliknąć przycisk „Utwórz”. Dobrym pomysłem jest podwójne sprawdzenie, czy skopiowałeś klucz API i hasło poprawnie, w przeciwnym razie konta nie zostaną połączone, aż do momentu, gdy będą poprawne!
uwaga

Dodanie adresów IP na białą listę i posiadanie Hasła szyfrującego jest obowiązkowe aby zapisać swoje API w terminalu.

  • Powinieneś teraz zobaczyć swoje API giełdowe wymienione jako klucz API. Kliknij "TRADE", aby sprawdzić połączenie.

handel

  • Wybierz swój klucz API giełdowy z menu rozwijanego, jak pokazano poniżej. Twój stan handlowy / portfela powinien załadować się po kilku sekundach, jeśli istnieje odpowiednie połączenie. Kliknij ikonę Gwiazdki, aby dodać klucz API do listy ulubionych, aby łatwo do niego nawigować.

menu rozwijane api